Kalendarium 2009

 Kalendarium działań Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Pile 

w roku 2009

 

- Od marca 2009 zainteresowanie się działalnością EUROPY DONNY w kraju i za granicą,

 

- Maj 2009 pierwsze rozmowy z kobietami o idei i możliwości powołania stowarzyszenia w Pile,

 

- Czerwiec 2009 wyjazd 2 osób i uczestnictwo w pikniku onkologicznym organizowanym przez Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi w Legnicy. Zapoznanie się z metodami i formami działania Forum i Stowarzyszenia w Legnicy,

 

- 8 lipiec 2008 zebranie założycielskie z wykładem dr Karola Nowickiego na temat raka piersi (uczestniczy 27 kobiet)

- lipiec 2009 spotkanie z Dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Pile Grzegorzem Wrona

  i Naczelną pielęgniarek Joanna Kabat – zapoznanie z naszą misją i zapewnienie

  o przychylności i możliwościach współpracy

 

- 30 lipiec 2009 spotkanie ze Starostą Pilskim Tomaszem Bugajskim – prezentacja naszego   Stowarzyszenia w organizacji , spotkałyśmy się z dużym zrozumieniem  i poparciem naszej działalności.

 

- 30 sierpnia 2009 wystawienie stoiska na Wojewódzko -Diecezjalnych Dożynkach Wielkopolskich w Pile ( obok mammobusu). Rozdawanie ulotek i materiałów otrzymanych z Polskiego Form Europejskiej Koalicji Do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA  o samobadaniu piersi i rozdawanie paszportu zdrowia. Zachęcanie kobiet żywym słowem  do wykonywania badań mammograficznych. Czynnie zaangażowanych było 18 członkiń.

 

- Wrzesień 2009 spotkanie w Starostwie Pilskim oraz nawiązanie kontaktów ze Starostwem Powiatowym w Pile, Stowarzyszeniem Pilski Klub Amazonek, Powiatową  Inspekcją Sanitarną oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile – organizatorami Marszu Zdrowia w Pile – otrzymujemy zaproszenie do współpracy.

 

- 14 październik 2009 uroczysta inauguracja działalności Stowarzyszenia z wykładami dr Karola Nowickiego, dr Beaty Adamczyk i dr  Doroty Czudowskiej - uczestniczyło około 110 osób. Konferencja sponsorowana przez Starostwo Powiatowe w Pile- transmisja na żywo w telewizji ASTA oraz powtórki programu pozwoliły zapoznać się z tematyką raka piersi, a także działalnością ruchu EUROPA DONNA szerszej grupie społeczeństwa .

 

- 15 październik wyjazd Prezesa Stowarzyszenia Jolanty Przyborowskiej na X Jubileuszową Sesję Naukowo-Szkoleniową „Kroki milowe w raku piersi” – wysłuchanie wykładów oraz prezentacja materiałów Europy Donny na stoisku Polskiego Forum EUROPA DONNA

 

- 19 październik czynne uczestnictwo w Marszu Zdrowia w Pile oraz zaprezentowanie Stowarzyszenia EUROPA DONNA  w Pilskim Domu Kultury .

 

-24-26 październik wyjazd do Sztokholmu na 9 Europejską Konferencję EBCC Europa Donna

 

- 26 październik 2009 udział w VII Powiatowej Konferencji Promocji Zdrowia „Kobieta i Zdrowie” zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Pile pod honorowym patronatem prof. UM J. Malickiego - Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu  /zdrowie kobiety” /uczestniczenie w nauce techniki samobadania piersi przez członkinie Stowarzyszenia.

 

- 3 listopada 2009 wyjazd Prezesa Stowarzyszenia Jolanty Przyborowskiej z delegacją Polskiego Forum na posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia, gdzie między innymi dr Dorota Czudowska zaprezentowała  działalność Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w kraju i Europie. Złożono APEL Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA do Parlamentu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

 

- 19 listopada.2009 NAUKA SAMOBDANIA PIERSI gościmy w Instytucie                               Ochrony Zdrowia PWSZ gdzie podczas wykładów specjalistów poznajemy                                zasady samobadania i uczymy się kontroli własnych piersi

 

-  27 Listopad  udział w 15 leciu Ruchu EUROPA DONNA w Legnicy i Polsce.

 

- 3 grudnia  udział w spotkaniu „ Aktywna integracja- dobre praktyki” organizowanego przez Regionalny Ośrodek EFS Piła i Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

 

-  10 grudnia 2009 Spotkanie WIGILIJNE – prezentacja podsumowanie roku oraz omówienie planów na Nowy Rok .