O nas

               

STOWARZYSZENIE KOBIET DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA W PILE

 

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, działającą w Pile od 2009 roku.

Należymy do Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna, które działa na rzecz zdrowia kobiet od ponad 20 lat . Zajmujemy się problematyką raka piersi, który jest najczęstszą chorobą nowotworową u kobiet na świecie.

 

                Nasze Stowarzyszenie skupia grupę zmotywowanych kobiet  w różnym wieku, różnych profesji, wywodzących się z różnych środowisk, których głównym celem jest działanie na rzecz profilaktyki raka piersi.

Zachęcamy kobiety do regularnych badań profilaktycznych (USG piersi i mammografia) organizując je i współfinansując ich koszt.

Nasze działania kierujemy do kobiet w każdym wieku począwszy od gimnazjalistek, a skończywszy na słuchaczkach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uświadamiamy je o zagrożeniu rakiem piersi,
o czynnikach ryzyka zachorowania na nowotwory, o konieczności wyrobienia nawyku regularnej samokontroli i systematycznych badaniach profilaktycznych.

 

Wczesne wykrycie zmiany to szansa na wyleczenie raka piersi. 

 

 

W naszej działalności realizujemy cele Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA, niezależnej organizacji typu non-profit, powstałej w Mediolanie, której członkowie tworzą powiązane ze sobą grupy z całej Europy Działalność koalicji ma na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat raka piersi i zdobycia poparcia kobiet z krajów europejskich w zakresie lepszej edukacji na temat raka piersi , odpowiednio przeprowadzanych badań przesiewowych, właściwego leczenia i zwiększania funduszy na badania naukowe. Polska przystąpiła do koalicji już w roku 1994. W Legnicy rozpoczęła działalność grupa kobiet, której zadaniem było propagowanie celów EUROPY DONNY. W następnych latach powstało kilka podobnych stowarzyszeń. Obecnie Polskie Forum tworzą stowarzyszenia działające w Legnicy, Dębicy, Nowym Sączu, Przemyślu i Pile.

10 CELÓW STOWARZYSZENIA EUROPA DONNA:

- Przyczyniać się do rozpowszechniania i wymiany dokładnych i aktualnych informacji na temat raka piersi w całej Europie.
- Uświadamiać kobiety o zagrożeniu rakiem i zachęcać je do regularnej kontroli własnych piersi.
- Propagować konieczność poddawania się okresowej kontroli mammograficznej w celu ewentualnego wczesnego wykrywania choroby nowotworowej.
- Domagać się zapewnienia każdej pacjentce optymalnego dla niej sposobu leczenia.
- Zapewniać wysokiej jakości opiekę wspomagającą w trakcie leczenia i w okresie późniejszym.
- Domagać się właściwego przygotowania personelu Służby Zdrowia w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji.
- Dostrzegać właściwe działania i popierać ich rozwój.
- Dążyć do przestrzegania obowiązującej, regularnej kontroli jakości aparatury diagnostycznej i klinicznej.
- Zapewnić wszystkim pacjentkom możliwość zrozumienia proponowanych kierunków leczenia, włączając w to badania kliniczne oraz respektować ich prawo do zasięgania innych opinii medycznych.
-Przyczyniać się do rozwoju badań nad rakiem piersi. Rak piersi wcześnie wykryty jest wyleczalny

CELE KOALICJI:

1. Przyczyniać się do rozpowszechniania i wymiany dokładnych i aktualnych informacji na temat raka piersi w całej Europie.
2. Uświadamiać kobiety o zagrożeniu rakiem i zachęcać je do regulalnej kontroli własnych piersi.
3. Propagować konieczność poddawania się okresowej kontroli mammograficznej w celu ewentualnego, wczesnego wykrywania choroby nowotworowej.
4. Domagać się zapewnienia każdej pacjentce optymalnego dla niej sposobu leczenia.
5. Zapewnić wysokiej jakości opiekę wspomagającą w trakcie leczenia i okresie późniejszym.
6. Domagać się właściwego przygotowania personelu Służby Zdrowia w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji.
7. Dostrzegać właściwe działania i popierać ich rozwój.
8. Dążyć do przestrzegania obowiązującej, regularnej kontroli jakości aparatury diagnostycznej i klinicznej.
9. Zapewnić wszystkim pacjentkom możliwość zrozumienia proponowanych kierunków leczenia, włączając w to badania kliniczne oraz respektować ich prawo do zasięgania innych opinii medycznych.
10. Przyczyniać się do rozwoju badań nad rakiem piersi.