Kalendarium 2011

 Kalendarium działań Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Pile w 2011r.

 

28 stycznia 2011       Koordynacja  badań w szpitalu specjalistycznym

8 lutego 2011            mammografia w szpitalu

12 lutego 2011          II  Bal charytatywny EUROPA DONNA

24 lutego                  badania mammograficzne w szpitalu

4 marca                    badania mammograficzne w szpitalu (koordynacja)

11-12 marca 2011      Wyjazd delegacji 4 osobowej do Polskiego Forum do Legnicy (szkolenie i przygotowanie Zjazdu Delegatów)

 19-21       marca organizacja i przeprowadzenie KRAJOWGO ZJAZDU DELEGATÓW POLSKIEGO FORUM EUROPEJSKIEJ KOALICJI DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA oraz  Konferencji naukowej

25 marzec               koordynacja badań mammograficznych szpitalu w szpitalu

30 marca                 wyjazd do Kruszewa do Koła Gospodyń Wiejskich z prezentacją na temat raka piersi oraz nauką samobadania i zapisami na mammografię ( Dorota Piechowiak, Beata Piechowiak, Jola Walkowiak)

4 kwietnia             badania w szpitalu

28 kwietnia           badania w szpitalu

10 maja                wyjazd dwóch osób z prezentacją do szkoły w Szydłowie ( Dorota Piechowiak i Magda Kurzac)

18 maja                lotnisko Wielkopolskie Spotkania Gospodarcze wystawiamy się z nauką samobadania i zapisami na mammografię

24 maja                      badania w szpitalu

25 maja                     spotkanie delegacji EUROPA DONNA w Parlamencie Europejskim w Brukseli na zaproszenie profesora Ryszarda Legutko, spotkanie z europosłem Bogusławem Sonikiem złożenie na jego ręce  apelu o większe zainteresowanie problemem raka piersi.  Z Piły uczestniczą 4 osoby

7 czerwca               Spotkanie z pielęgniarkami w PWSZ  (Dorota Piechowiak i Katarzyna  Przyborowska)

16 czerwca             badania w szpitalu

15 sierpnia              Maryjki  - Wyspa, prezentacja ulotek oraz nauka samobadania piersi oraz zapisy na badania mammograficzne

23 sierpnia                badania w szpitalu

27 sierpnia                 CORSO – Podziel się posiłkiem WYSPA,  prezentacja ulotek, nauka samobadania i zapisy na badania

27 wrzesień                badania w szpitalu

4 październik              badania w szpitalu

6 październik               wyjazd na konferencję do Poznania „Rak piersi wielogłowa hydra”

11 październik            wyjazd do Pokrzywnicy do Koła Gospodyń Wiejskich z prezentacją i nauką samobadania piersi

15 październik               Akcja z mammobusem pod AQUA PARKIEM  i nauka samobadania

19 październik               MARSZ ZDROWIA, uczestnictwo oraz ufundowanie nagrody za wykonanie prezentacji multimedialnej na temat profilaktyki raka piersi

21 październik               Udział w koneferencji w Starostwie Powiatowym

24 październik               mammobus przed Starostwem Powiatowym

21-23 październik          udział 3 osób w międzynarodowej konferencji MALTA 2011-11 organizowanej przez EUROPEJSKĄ KOALICJĘ DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA  DONNA

8 listopada                       badania w szpitalu specjalistycznym

29 listopada                     badania szpital Specjalistyczny

7 grudnia                           badania mammograficzne w szpitalu

19 grudnia                         wykład i nauka samobadania piersi w MOPS Piła.