Kalendarium 2013

 Kalendarium działań Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA 

w Pile w 2013 roku.

 

02.02.13      odbył się IV Bal Charytatywny Europa Donna w hotelu Gromada. Podczas balu zorganizowana została: zabawa fantowa, aukcja obrazów i wiele innych atrakcji. Zebrane fundusze przeznaczone będą na dofinansowanie badań mammograficznych dla kobiet pomiędzy 40 a 49 rokiem życia i powyżej 69 r.ż.,

23.02.13  uczestnictwo w obradach oraz stoisko podczas Kongresu Kobiet w RCK w Pile,

26.02.13 szkolenie w Kole Gospodyń Wiejskich / KGW /, Rzadkowo,

28.02.13 badania mammograficzne, Szpital Specjalistyczny w Pile,

08.03.13 udział w konferencji zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe nt.,,Mój mężczyzna musi być zdrowy”,

08.03.13 szkolenie w Kredyt Banku dla klientów i pracowników,

08.03.13 szkolenie w Kole Gospodyń Wiejskich / KGW / Śmiłowo,

12.03.13 Walne zebranie sprawozdawcze za 2012 rok. Zarząd Stowarzyszenia Kobiet do Walki
z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Pile zatwierdził roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności za 2012 r.

20.03.13 badania mammograficzne, Szpital Specjalistyczny w Pile,

20.04.13 stoisko oraz zapisy na badania mammograficzne na Wyspie,„Półmaraton Muzyczna ćwiartka - 4 RUN”

22.04.13 szkolenie 2 wykłady MOPS Piła

24.04.13 szkolenie w miejscowościach Brodna oraz Kaczory

14.05.13 badania mammograficzne, Szpital Specjalistyczny w Pile,

07.06.2013 - 09.06.2013  XIV Zjazd Delegatów Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu,

10.06.2013 szkolenie, Zespół Szkół Nr 2 Jadwiżyn

13.06.2013 szkolenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile

18.06.2013 badania mammograficzne, Szpital Specjalistyczny w Pile,

15.08.2013 ,,Maryjki na Wyspie” stoisko, zapisy na badania mammograficzne,

27.08.2013 badania mammograficzne, Szpital Specjalistyczny w Pile,

13.09.2013 badania mammograficzne, Szpital Specjalistyczny w Pile,

26.09.2013 badania mammograficzne, Szpital Specjalistyczny w Pile,

25.09.2013 szkolenie w  KGW w Szydłowie

26.09.2013 szkolenie w  KGW w Kotuniu

05.10.2013  Pilski Dzień Zdrowia organizowany przez PWSZ w Pile; stoisko EUROPA DONNA

10.10.2013 badania mammograficzne, Szpital Specjalistyczny w Pile,

15.10.2013 uczestnictwo w  XI Powiatowej Konferencji Promocji Zdrowia ,,Kobieta i Zdrowie” w Starostwie Powiatowym w Pile,

18.10.2013 udział w Obchodach Zdrowia Piersi w tym w ,,Marszu Zdrowia” organizowanego przez; PSSE, ZSP nr 2 oraz Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek. Stowarzyszenie ED ufundowało wyróżnienie w konkursie na plakat dot. tematyki profilaktyki zdrowia piersi dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych,

19.10.2013 uczestnictwo delegatek /6 osób/ w Konferencji Forum Stowarzyszeń Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna, Praga,

25.10.2013 badania mammograficzne, Szpital Specjalistyczny w Pile,

07.11.2013 szkolenie pracowników w Przedszkolu nr 17 w Pile ul. Dąbrowskiego

15.11.2013  II spotkanie integracyjne ,,Pieczony Ziemniak” ze Stowarzyszeniem Porozumienie Samorządowe w Tarczy w Pile,

18.11.2013  badania mammograficzne, Szpital Specjalistyczny w Pile,

28.11.13 szkolenie wykład MOPS

01.12.2013 spektakl  teatralny ,,Lewa, wspomnienie prawej” scenariusz na podstawie dzienników Krystyny Kofty w RCK w Pile,

28.11.13             Wykład, prezentacja i nauka samobadania w MOPS w Pile

02.12.2013 badania mammograficzne, Szpital Specjalistyczny w Pile,

04.12.2013          Spotkanie wolontariuszy - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

19.12.2012 r. spotkanie wigilijne dla członkiń Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Pile.