Kalendarium 2012

 Kalendarium działań Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Pile

w 2012 roku

04.02.2012 r. odbył się  w hotelu Gromada,  III Bal Charytatywny  Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Pile. Podczas balu zorganizowana została: zabawa fantowa, aukcja obrazów i wiele innych atrakcji. Zebrane fundusze przeznaczone będą na dofinansowanie badań mammograficznych dla kobiet pomiędzy 40 a 49 rokiem życia i powyżej 69 r.ż. .

 

26.03.2012 r. badania mammograficzne, Szpital Specjalistyczny w Pile,

 

28.03.2012 r.  Konferencja w Wiedniu.

 

11.04.2012r.  Walne zebranie sprawozdawcze za 2011 rok. Zarząd Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Pile zatwierdził roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności za 2011 r.

 

22.04.2012 r.  badania mammograficzne Mammobus na Wyspie,

 

25.04.2012 r.  badania mammograficzne, Szpital Specjalistyczny w Pile,

 

25.04.2012 r. szkolenie w szkole w Śmiłowie i Kole Gospodyń Wiejskich w Róży Wielkiej,

 

21.05.2012 r. szkolenie w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Margoninie

 

29.05.2012 r. badania mammograficzne, Szpital Specjalistyczny w Pile,

 

11.06.2012 i 12.06.2012r. szkolenie MOPS w Pile,

 

13.06.2012 r. szkolenie w szkole gimnazjalnej w Szydłowie,

 

15-17.06.2012 r. Zjazd Polskiego Forum Europejskiej Koalicji Europa Donna w Nowym Sączu, uczestniczyło 5 delegatek,

 

19.06.2012 r. badania mammograficzne, Szpital Specjalistyczny w Pile,

 

23.07.2012 r. badania mammograficzne, Szpital Specjalistyczny w Pile,

 

15.08.2012 r. odbyły się tzw. Maryjki na Wyspie w Pile - stoisko, zapisy na badania.

 

24-25.08.2012 udział w obradach Zarządu Polskiego Forum Europejskiej Koalicji Europa Donna w Legnicy

 

30.08.2012 badania mammograficzne, Szpital Specjalistyczny w Pile,

 

27.09.2012 badania mammmograficzne dla kobiet oraz częściowo sponsorowane dla kobiet nieobjętych programem profilaktycznym NFZ, w Szpitalu Specjalistycznym w Pile.

 

04.10.2012 udział w sesji naukowej ,,Operacje odtwórcze” organizator UM w Poznaniu

 

09.10.2012 r. udział w konferencji organizowanej przez  Starostwo Powiatowe w Pile i Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu.

 

12.10.2012 r., I spotkanie integracyjne ,,Pieczony Ziemniak” ze Stowarzyszeniem Porozumienie Samorządowe w Tarczy w Pile.

 

13.10.2012 r. Mammobus - bezpłatne, profilaktyczne badania mammmograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat oraz sponsorowane przez Centrum Handlowym ,,Galeria Kasztanowa” w Pile badania dla kobiet nieobjętych programem profilaktycznym.

 

15.10.2012 uczestnictwo naszego stowarzyszenia wspólnie ze  Starostwem Powiatowym
w Pile w kampanii BHD, BreastHealtDays, ulotki,  punkt promocji zdrowia  w Starostwie Powiatowym w Pile.

 

16.10.2012 udział delegacji w posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia w Warszawie,

 

18.10.2012 udział w Obchodach Zdrowia Piersi w tym w ,,Marszu Zdrowia” organizowanego przez; PSSE, ZSP nr 2 oraz Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek. Stowarzyszenie ED ufundowało wyróżnienie w konkursie na ulotkę dot. tematyki profilaktyki zdrowia piersi dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych, która została wręczona podczas obchodów zdrowia piersi.

 

06.11.2012 r. szkolenia z nauką samobadania piersi w ośrodku ,, Monar”.

 

08.11.2012 r. szkolenia samobadania piersi w KGW: w Byszkach. oraz Połajewie.

 

09 - 11.11.2012 r. w siedzibie Europejskiego Forum Koalicji Europa Donna w Mediolanie udział 1 delegatki w warsztatach szkoleniowych dla liderek Advocacy Training Cours.

 

19.11.2012 r. bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet z ,,Monar”/ 11 pań/ nieobjętych programem profilaktycznym NFZ, 

 

22-25.11.2012 r. uczestnictwo delegacji w konferencji w Legnicy organizowanej przez  Polskie Forum Europejskiej Koalicji Europa Donna w Legnicy.

 

19.12.2012 r. spotkanie wigilijne dla członkiń Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Pile.