Marzec 2018 - Akcja Samokontrola - Galeria VIVO

 W dniu 10 marca 2018 r. przy Galerii VIVO byłyśmy znaszym stoiskiem i nauką samobadania piersi przy mammobusie