Donny w Senacie RP

22 lipca 2015r. uczestniczyłyśmy w otwarciu wystawy pt. "Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka. Breast Units - europejski sukces. Czy możliwy w Polsce? Wystawa odbyła się w Senacie RP, a pomysłodawczynią i organizatorką była dr Dorota Czudowska - Prezes Polskiego Forum Europa Donna i Senator RP. Wśród nas były przedstawicielki ED Legnica, ED Nowy Sącz i my ED Piła i wielu innych znakomitych Gości.